FORSIDE BOGEN KURSUS KONSULENTBISTAND

Problemløsning og kvalitetssikring

VELKOMMEN
DMAIC henvender sig til personer og virksomheder, der vil vide mere om problemløsning, kvalitetssikring eller Six Sigma. DMAIC er en fremragende metode for de virksomheder,
der har fokus på kvalitet og effektivitet samt på tilfredse kunder.

Menupunkterne i toppen repræsenterer de veje, der kan vælges:
  • Bogen ”PROLEMLØSNING OG KVALITETSSIKRING – Six Sigma som metode”, hvor det beskrives, hvordan I selv kan komme i gang med problemløsningen.

  • Et to dages kursus, hvor medarbejdere trænes i problemløsning og kvalitetssikring.
    Kurset tilrettelægges i samarbejde med virksomheden. Problemløsningen startes så småt op.

  • Konsulentbistand eller rådgivning, hvor I får hjælp til at løse et konkret problem eller til implementering af værktøjer.
Ligegyldigt hvilken vej der vælges, er forløbet bygget sådan op, at der tages udgangspunkt i den enkelte virksomheds problemer. Der lægges her vægt på at undgå de udfordringer, som erfaringsmæssigt opstår undervejs i problemløsningen.

Problemløsning og kvalitetssikring med Six Sigma som metode
Klik her eller på billedet for at købe bogenA


Kvalitetsproblemer kan løses på tre måder:
  • Gennem et Six Sigma projekt, som struktureret og effektivt løser problemet.

  • Ved kvalitetssikring, som bevirker, at problemerne slet ikke opstår.

  • Gennem holdningsbearbejdning af medarbejderne, så der sikres en daglig problemløsning
    og en deraf følgende kvalitetsforbedring med det resultat, at problemerne ikke når at vokse sig store.
Grundstenen i dette arbejde er problemløsningsuniverset Six Sigma og projektmodellen DMAIC.


Medarbejderne i centrum